Thermomur
Stavební systém Thermomur BazényZateplováníLehčený beton - polystyrenbeton Thermoboxy a obaly
Polystyrénové kuličky Desky pro podlahové topeníTechnologie
stavební systémy
Prodej polystyrenu
   
   
   
     
  CENÍKY  
  CERTIFIKÁTY  
  TECHNICKÉ LISTY  
  KONTAKTY  

 
  THERMOMUR PRAHA s.r.o.  
  Nádražní 549  
  250 65 Líbeznice  
  tel./fax: +420 283 981 735  
  mobil: 603 506 281  
  mobil: 603 506 274  
  E-mail: info@thermomur.cz  

 
 
Zeptejte se nás
Váš dotaz:
Kontakt na Vás:
Součet 4+3 slovy:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů


 

Technologie


• základní informace


Jak je dnes již všeobecně známo, je pěnový polystyren osvědčená izolační hmota, bez níž už v současnosti není možná energeticky hospodárná výstavba.

TechnologiePolystyren není lehký jenom co se týče váhy, ale dá se také lehce zpracovávat, má výborné tepelně izolační vlastnosti a je cenově dostupný. Oproti jiným tepelněizolačním materiálům je díky jeho struktuře nespornou výhodou pěnového polystyrenu nízká tepelná vodivost v kombinaci s nízkou nasákavostí vody. Nízká tepelná vodivost je dána skladbou pěnového polystyrenu (2% polystyrenu a 98% vzduchu) a nízká nasákavost je dána jeho buněčnou strukturou a tím, že pěnový polystyren není rozpustný ve vodě, ani vodou nenabobtnává (max. nasákavost 3-5% objemu v závislosti na objemové hmotnosti). Téměř absolutní nenasákavost (i vzdušné vlhkosti) vede ke specifické vlastnosti tohoto materiálu, a to že se jeho tepelně izolační schopnosti téměř nemění v závislosti na okolní vlhkosti. Je vyráběn jako samozhášivý (stupeň C1). Pěnový polystyren neobsahuje CFC ani HCFC (freony), nepoškozuje životní prostředí a vodní zdroje, je zdravotně nezávadný a je dobrým příkladem efektivního a ekologického využití přírodních zdrojů.

Hlavními složkami pro výrobu pěnového polystyrenu jsou přírodní suroviny, zejména ropa. Základní surovinou pro výrobu pěnového polystyrenu je zpěňovatelný polystyren, který se vyrábí suspenzní polymerací styrenu. Tento zpěňovatelný polystyren, ve formě perlí velikosti 0,3-2,8mm, obsahuje cca 6-7% nadouvadla (pentanu) a má sypnou objemovou hmotnost cca 630 kg/m3. Předpěněním zpěňovatelného polystyrenu v předpěňovacích zařízeních za pomoci vodní páry o Technologieteplotě nad 90oC, změní perle svůj původní objem na dvaceti až padesáti násobek. Výsledná objemová hmotnost, která se pohybuje mezi 10 - 35 kg/m3, je dána dobou působení tepla na perle a stupněm napěnění.
V silech je poté během chlazení kompenzován podtlak v perlích difůzí vzduchu. Tak získávají perle větší mechanickou pružnost a zlepšuje se jejich zpracovatelnost. Takto předpěněné perle jsou plněny do blokové formy, kde se za působení vodní páry při teplotách mezi 110oC a 120oC, spojují (svařují) do homogenního bloku ve tvaru formy. Po ochlazení je tento blok uskladněn před dalším zpracováním. V době do 24 hod. dochází k dodatečnému smrštění cca. 0,3-0,5%. Při dalším zpracování je možné buď po krátké době nařezat tento blok na tzv. podlahové desky nebo jej nechat stabilizovat, tzn. odležet cca 20 - 150 dní dle typu suroviny, a nařezat desky fasádní. U stabilizovaných fasádních desek již nedochází ke změnám rozměrů větším než 0,15%.

Firma Thermomur Praha s.r.o. stejnou technologií dále zpracovává polystyren pomocí vstřikovacích lisů na obaly a další výrobky. Je schopna nabídnout zákazníkům na svém technologickém vybavení výrobu obalů z libovolné formy dle požadavků zákazníka.

 

  Created by WEB-STUDIO
Thermomur