Thermomur
Stavební systém Thermomur BazényZateplováníLehčený beton - polystyrenbeton Thermoboxy a obaly
Polystyrénové kuličky Desky pro podlahové topeníTechnologie
stavební systémy
Prodej polystyrenu
   
     
   
   
     
     
   
   
   
     
   
   
   
   
     
  CENÍKY  
  CERTIFIKÁTY  
  TECHNICKÉ LISTY  
  KONTAKTY  

 
  THERMOMUR PRAHA s.r.o.  
  Nádražní 549  
  250 65 Líbeznice  
  tel./fax: +420 283 981 735  
  mobil: 603 506 281  
  mobil: 603 506 274  
  E-mail: info@thermomur.cz  

 
 
Zeptejte se nás
Váš dotaz:
Kontakt na Vás:
Součet 4+3 slovy:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů


 

Stavební systém THERMOMUR


• montážní pokyny - stropy

________________________________________________________________

Panely mohou být dodány v maximální délce 13,5 m nebo v délkách dle požadavku objednatele. Panely se ukládají ve směru rozpětí stropu těsně vedle sebe, jak je nakresleno na obrázku č. 1. Hloubka uložení panelu na podpěrnou konstrukci (stěna průvlak) je minimálně 50 mm. Na této hloubce a šířce žebra je nutné odstranit číst polystyrenu dle obrázku č. 2, 2a.
Po uložení panelů na stěnách (před vlastní betonáží) je nutné tyto panely příčně podložit hranoly o průměru 100/140 mm, které podepřeme v rozteči tří panelů (tj. co cca 1,9 m) stojkami.
Toto dřevo nepřijde do styku s betonem, a proto je můžeme použít k dalším účelům. Způsob podepření panelů a maximální vzdálenost podpěr jsou vyznačeny na obrázku č. 3.
Před započetím ukládání výztuže se doporučuje položit na panely desky pro snadnější pohyb po panelech a jako ochranu polystyrenových panelů před poškozením.
Pro stropní konstrukce s rozpětím stropu nad 6,3 m nebo stropy s větším zatížením se na bednící panely uloží polystyrenový nástavec 60 mm, který zvětší výšu žebra.

Thermomur - stropy

Thermomur - stropy

Thermomur - stropy
 

Armování stropu se zahajuje založením výztuže věnců na stěnách. Výztuž věnce je obvykle vyrobena ze čtyř prutů o průměru 8 - 10 mm spojených třmínky z drátu o průměru 5 mm. Horní pruty věnce by měly být 20 - 30 mm nad polystyrenovým panelem. Po zhotovení výztuže věnce se pokládá výztuž jednotlivých žebírek a váže se s výztuží věnců. Výztuž žebírek stropu musí být navržena statickým výpočtem dle ČSN 730035 a ČSN 731201 s ohledem na rozpětí a zatížení daného stropu.
Součástí dodávky bednících panelů může být i dodávka výztuže žebírek vyrobená ze tří prutů o průměru 10 mm ve tvaru trojúhelníka, spojených drátem o průměru 5 mm. Vrchol trojúhelníka vyčnívá nad panel o 20 - 30 mm. Pokud to předepisuje projekt, uloží se na panely armovací síť desky.
Příklady volby průměrů prutů v závislosti na rozpětí stropu a normovém zatížení do 2kN/m2 jsou uvedeny v tabulkách na zadní straně.
Zaarmovanou a řádně podepřenou stropní konstrukci zabetonujeme betonem B 20 (nebo betonem, který předepisuje projekt) na tloušťku 50 mm nad panel. Po vyzrátí betonu (tj. cca po 25 dnech) podepření stropu odstraníme.

Dokončení podhledu stropu je možno provést následujícími způsoby:
a) stěrkovou omítkou (obr. 4)
b) obkladem stropu
c) sádrokartonem (obr. 5, 5a).
V polystyrenovém panelu jsou dvě kovové výztuže, do kterých je možné pomocí samořezných šroubů uchytiti konstrukci obkladu. Umístění kovových výztuží je naznačeno na spodní straně panelu podélnými drážkami po celé délce panelu.

Thermomur - stropy
 

Panel je možné přepravovat a skladovat ve vodorovné poloze maximálně 10 vrstev na sebe. Místo pro skladování musí být rovné a suché. Výrobní délka panelu je 13,5 m.
Dodávka se může realizovat v celých délkách nebo dle přání zákazníka.

VÝŠKA STROPU 200 mm

Nosnost dle tabulky N1-N10
Hmotnost 180 kg/m2
Beton spotřeba : 0,076 m3/m2 (bez věnců)
Thermomur - stropy
  Thermomur - stropy

Doporučené armování


VÝŠKA STROPU 260 mm

Nosnost dle tabulky V3-V13
Hmotnost 202 kg/m2
Beton spotřeba : 0,086 m3/m2 (bez věnců)
Thermomur - stropy
  Thermomur - stropy


Doporučené armování

 


VÝŠKA STROPU 320 mm

Nosnost dle statického výpočtu
Hmotnost 225 kg/m2
Beton spotřeba : 0,108 m3/m2 (bez věnců)
Thermomur - stropy
  Created by WEB-STUDIO
Thermomur